Geachte leden van BV ’t Tipke,

Budel,
Sinds jaar en dag wordt de contributie voor het lidmaatschap van de buurtvereniging huis aan huis opgehaald.
We hebben al meerdere keren de vraag gekregen of u de contributie ook kunt overmaken. Ook wij willen met de tijd meegaan en willen dit jaar de mogelijkheid bieden de contributie per bank over te maken.
Tijdens de Algemene Ledenvergadering  is de contributie vastgesteld op

€ 10,- voor een 1-persoon huishouden en

€ 20,- voor een huishouden met meerdere personen.

Wilt u de contributie naar ons overmaken, dan kunt u dit doen  o.v.v. ‘Contributie Tipke ‘
naar onze rekening bij de Regiobank Budel met IBAN-nummer: NL62RBRB0691894388.

Heeft u de contributie niet overgemaakt , dan zullen we deze alsnog aan huis komen innen.
Heeft u liever dat wij de contributie bij u thuis op komen halen, zoals u gewend bent, kan dat natuurlijk ook.
U hoeft dan niets te doen.

Met vriendelijke groet,
Het bestuur
BV ‘t Tipke