Oud Papier

Aandachtspunten

  • Vertrek om 18.15 uur vanaf smederij Jacobs aan de Burg. v. Houtstraat
  • Indien je op ingeplande datum verhinderd bent, graag zelf voor vervanging cq ruiling zorgen.
  • V.a. 1 jan 2013 kunnen er geen containers meer geledigd worden i.v.m. de nieuwe vervoeder Box b.v.

 

Coördinator oud papier:  

J v Moorsel

Anna. v. Saksenstraat 34 Budel 

Tel: 0495-492786

E-mail :  secretariaat@tipke.nl