Welkom,

U bent (onlangs) in het woongebied van onze buurtvereniging komen wonen.

Wij heten u daartoe van harte welkom. Wij hopen dat u veel woonplezier zult beleven in onze gezellige buurt. Een van de onderdelen die daaraan een bijdrage levert, is buurtvereniging ’t Tipke.

Met deze brief willen wij onze buurtvereniging graag aan u voorstellen;

De buurtvereniging is opgericht op 2 juni 1977.

De doelstelling van de vereniging is werkzaam te zijn in het belang van alle wonende personen in de volgende straten:

 • Gedeelte van de Weth. Van Hunselstraat
 • Anna van Saksenstraat

 • Willem de Zwijgerstraat

 • Gedeelte van de Burg. Van Houtstraat
 • Burg. Van Udenstraat

 • Gedeelte van ‘t Inne

 • Gedeelte van de Nieuwstraat

Bijzondere aandacht hierbij is de bevordering van de sociale betrokkenheid, scheppen van een prettige leefgemeenschap en zorgdragen voor ontspanningsmogelijkheden voor alle categorieën leeftijden.

Indien wenselijk zet de vereniging zich in voor overige zaken. Hierbij valt te denken aan verkeersvraagstukken, problemen op het gebied van ruimtelijke ordening etc.

Jaarlijks organiseren wij diverse activiteiten. Aan het begin van het jaar wordt bekend gemaakt wanneer we welke activiteiten zullen organiseren.

Om de activiteiten te bekostigen vragen wij een jaarlijkse contributie van 10 euro voor éénpersoonshuishoudens en 20 euro voor meerpersoonshuishoudens. Daarnaast halen een aantal leden van de buurtvereniging maandelijks oudpapier op, waarvan de opbrengst ten goede komt aan de vereniging.

Mocht u lid willen worden van de buurtvereniging of nog nadere informatie wensen dan kunt u contact opnemen met een van onderstaande bestuursleden:

 • Voorzitter Lyon van der Heijden / W. de Zwijgerstr. 30C  / Tel: 0495-844041
 • Secretaris Loes Haex – Broers  / Willem de Zwijgerstr. 22  / Tel: 06-18499650
 • Penningmeester Jan van Hunsel  /  Willem de Zwijgerstr. 60  / Tel: 0495-492402 
 • Bestuurslid  Algo van Grootel  / Nieuwstraat 51  / Tel: 0495-491118
 • Bestuurslid Johan Verschure  /  Burg. v Udenstraat 17 / Tel: 06-27550797
 • Bestuurslid  Nicky Broers-Lammers / W. de Zwijgerstr. 18 / Tel: 06-23494588
 • Bestuurslid  Jolanda Selder /  Burg. v Houtstraat 15  / Tel: 0495-499633

 

Lid worden kan door het aanmeldformulier in te vullen en in te leveren bij de secretaris.

De contributie wordt jaarlijks opgehaald kort na de ALV in de maand maart van enig jaar. Andere mogelijkheid is dat u zelf de contributie overmaakt op onze bankrekening bij de Regio-Bank Budel via IBAN NL62RBRB0691894388. Dit laatste verdient de voorkeur.

Wij hopen u als lid van onze buurtvereniging te mogen verwelkomen.

Met vriendelijke groet,
Bestuur BV ’t Tipke